КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Наша команда - це аудитори, бухгалтери, юристи та адвокати з багаторічним стажем успішної діяльності із захисту прав та інтересів громадян і бізнесу у всіх галузях права.

 

Наші принципи:

- індивідуальний підхід до кожного клієнта,

- пошук оптимальних шляхів, роз'яснень всіх можливих методів досягнення мети,

- повна конфіденційність.

Компанія «ТИ І ПРАВО» надає широкий спектр послуг, зокрема:

 

Юридичний супровід бізнесу

- Юридичні консультації, роз'яснення в сфері адміністративного, господарського, трудового, цивільного, кримінального, митного, земельного, податкового права, у сфері права інтелектуальної власності, а також з інших питань чинного законодавства України.

-  Створення та підписання заяв, повідомлень, листів та інших документів, що регулюють взаємовідносини з державними і недержавними органами, підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними або міжнародними.

- Правовий аналіз проблемних аспектів регуляторного впливу нормативно-правових актів України на інтереси підприємства, пошук і реалізація оптимальних, відповідно до чинного законодавства, шляхів усунення цих проблем.

- Правовий аналіз будь-яких документів, наданих підприємством для проведення правової експертизи, представлення своїх правових висновків про них.

-  Підготовка, складання, правова експертиза проектів різних документів, зокрема договорів, позовних заяв, претензій, заяв, скарг, клопотань та інших документів, необхідних для ведення фінансово-господарської діяльності.

-  Представництво інтересів та захист у відносинах з усіма судовими, правоохоронними та контролюючими органами.

-  Підготовка до розгляду справ у судах загальної та спеціальної юрисдикції, а саме: аналіз правової позиції підприємства, пошук і аналіз відповідної судової практики, постанов пленумів, збір необхідних доказів, підготовка та направлення адвокатських запитів тощо.

-  Представництво інтересів підприємства у відносинах з третіми особами, в тому числі участь від їхнього імені в переговорах, нарадах, зборах та інших зустрічах.

- Здійснення реєстраційних дій, а саме: реєстрація змін статутних документів (зміни складу учасників, збільшення / зменшення статутного капіталу, зміна найменування, місцезнаходження, зміни КВЕД, зміни тексту Статуту); реєстрація змін, не пов'язаних зі змінами статутних документів (зміна керівника, зміна інформації про керівника, зміна осіб, що мають право підпису); отримання довідок, виписок; підготовка документів для самостійного здійснення реєстраційних дій; консультування з питань реєстрації підприємства.

-  Правова експертиза установчих документів, внутрішніх положень, приведення їх у відповідність до норм чинного законодавства, підготовка та проведення загальних зборів, розробка протоколів загальних зборів.

-  Аналіз систем документообігу, рекомендації щодо їх застосування в обробці документів та їх спрощення для оптимізації використання трудового ресурсу.

 

Аудиторський,  бухгалтерський та податковий супровід:

- Комплексна перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства з поквартальним наданням фінансово-економічного висновку, де докладно зазначено порушення бухгалтерського, податкового обліку та рекомендацій з їхнього виправлення, доопрацювання, заміни.

- Аудит попередніх періодів (за останні роки, що підлягають перевірці податковими та іншими органами) з висновками і рекомендаціями.

-  Оптимізація господарської діяльності та збитків підприємства.

-  Допомога в складанні фінансової та іншої звітності, подача їх до компетентних органів державної влади.

- Розробка на письмовий запит варіантів рішень спірних питань з органами, що здійснюють контроль над нарахуванням і сплатою податків та зборів.

-  Представництво інтересів клієнта в органах, що здійснюють контроль над нарахуванням і сплатою податків та зборів.

- Сприяння правильному нарахуванню та повної оплати податків і зборів, підготовка рекомендацій з виправлення допущених неточностей або порушень податкового законодавства України.

- Оцінка податкових ризиків і можливих негативних наслідків в разі не виправлень неточностей або порушень податкового законодавства України.

- Оцінка податкових наслідків за договорами та попередження небажаних податкових наслідків, пошук варіантів оптимізації оподатковувань операцій з контрагентами.

- Забезпечення мінімізації ризиків донарахування податкових зобов'язань та запобігання незаконним діям представників податкових органів.

- Допомога в підготовці податкової звітності за звітні періоди, зокрема, допомога в складанні та поданні податкових декларацій до органів, що здійснюють контроль над нарахуванням і сплатою податків та зборів.

- Участь та представлення клієнта при перевірці податковими органами та представництво інтересів в органах, що здійснюють контроль над нарахуванням і сплатою податків та зборів під час планової перевірки та / або документальної позапланової виїзної перевірки та / або документальної невиїзної перевірки та / або фактичної перевірки.

 

Регулювання трудового законодавства та охорони праці:

-  Консультування з питань норм трудового законодавства, зокрема, порядок прийняття і звільнення з роботи, порядок надання відпусток і т. д.

- Складання, експертиза трудових договорів, контрактів із робітниками підприємства та/або трудових цивільно-правових договорів із фізичними особами.

- Складання внутрішньої трудової документації підприємства – колективних договорів, штатного розпису, положення про підрозділи і служби, розроблення посадових інструкцій і т. п.

-  Консультування з питань охорони праці на підприємстві.

-  Юридичний аудит внутрішньої документації по охороні праці.

-  Консультування з питань створення і діяльності служби з охорони праці на підприємстві.

-  Надання усних і письмових відповідей з питань охорони праці.

- Розробка проектів необхідних документів: наказів, положень, інструкцій, правил, графіків, журналів, протоколів, планів та інших документів, які вимагаються законодавством України з охорони праці.

-  Організація проведення інструктажів з питань охорони праці, методичних оглядів, навчання.

- Отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, а також інших дозволів та погоджень в сфері охорони праці.

-  Підготовка підприємства до перевірок контролюючими органами у галузі охорони праці.

-  Консультації у разі виникнення нещасних випадків на виробництві.

-  Представництво в суді при вирішенні трудових спорів у судовому порядку.

 

Адвокатський захист, представництво та правова допомога у кримінальних провадженнях:

- Здійснення захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні.

- Представництво прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

-  Надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні.

-  Ознайомлення Адвоката з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, з матеріалами кримінального провадження, із процесуальними рішеннями слідчого, прокурора та висновками експертиз.

- Аналіз правомірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження (виклик слідчим, прокурором і привід, накладення грошового стягнення, тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна, арешт майна, затримання особи) та запобіжних заходів (особисте зобов’язання,особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою) та їх оскарження.

- Участь Адвоката під час проведення допитів, надання правової допомоги під час проведення будь-якої слідчої (розшукової) дії.

-  Надання правової інформації консультацій і роз’яснень з правових питань у сфері кримінального права та процесу.

- Складання заяв, скарг, клопотань, процесуальних та інших документів правового характеру по кримінальному провадженні.

- Допомога у формуванні доказової бази, а саме пошук інформації та доказів, які будуть направлені на виправдовування чи пом’якшення кримінальної відповідальності.

- Приєднання доказових доказів до кримінального провадження, організація та проведення додаткових експертиз, розробка стратегії і тактики захисту інтересів клієнта на всіх стадіях кримінального провадження.

- Формування правильної тактики поведінки клієнта по відношенню до правоохоронних органів, суду. Розроблення правової позиції і стратегії поведінки клієнта в суді, яка забезпечить найкращими результат для клієнта.

-  Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень і вироків.

-  Підготовка та подача заяви на перегляд рішень у Верховному Суді України.

-  Підготовка та подача заяви до Європейського суду з прав людини.

-  Комплексний захист прав засудженого після суду.

 

 

Легалізація документів  

       «Ти і Право» Ленівський Груп» має акредитацію Посольства Китайської Народної Республіки в Україні для легалізації будь-яких документів, виданих на території України.       

       Легалізація - це спеціальна процедура, яка призначена для підтвердження того, що документ, виданий державою, відповідає його чинному законодавству. Це може бути паспорт, водійське посвідчення, довіреності та договори, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, судові рішення тощо. Документ, який має юридичну силу в межах однієї держави не матиме її за межами країни без проходження легалізації.

     

Перекладацька діяльність

Наша компанія також спеціалізується в перекладі документів, в тому числі і юридичного та аудиторського спрямування, на англійську, китайську мови та інші. Багаторічний досвід наших перекладачів дозволить Вам переконатися в якісних послугах за вкрай стислих термінів. Перекладачі спеціалізуються як в письмовому перекладі спеціалізованих та профільних документів, так і в усному перекладі ділових переговорів, нарад та інших заходів, беруть участь в процесах, що супроводжують переклад, наприклад, при нотаріальному засвідченні перекладів, тощо.

 

Нотаріальний супровід

Щоб оптимізувати надання послуг та заощадити час нашим клієнтам Компанія «Ти і право» співпрацює з нотаріусами, які нададуть професійну допомогу у підготовці необхідних документів, забезпечать належне оформлення та закріплення прав, юридичну чистоту угод та професійні гарантії. Фахівці, з якими ми співпрацюємо, відрізняються оперативністю своєї роботи та повним переліком нотаріальних послуг.

 

        Для отримання більш детальної інформації щодо послуг, які надає наша компанія, радимо скористатись формою зв'язку

 

 

Відгуки про компанію

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider